Get Adobe Flash player

DLACZEGO ZŁOTO ?

DLACZEGO ZŁOTO?

Złoto jest fundamentem i powszechnie akceptowaną światowa walutą. Cenioną zwłaszcza w niepewnych czasach. Na przestrzeni kilku ostatnich lat inwestycje w obligacje, czy papiery wartościowe stały się mniej opłacalne, niż złota sztabka, która jest konkretnym, namacalnym sposobem tezauryzacji o realnej wartości. Zainwestowany w złoto kapitał nie jest narażony na działanie inflacji czy zmienności kursów między walutami.

Nie zagrażają mu również straty wynikające ze spadku wartości akcji na giełdach papierów wartościowych. Złoto to wciąż najlepszy sposób na przekazywanie majątku dzieciom i wnukom. Nawet w przypadku klęsk żywiołowych, pożaru czy innych zdarzeń losowych złota sztabka nie ulega zniszczeniu. Jest zatem kruszcem niezależnym. Ma na nie wpływ jednie zależność popytu i podaży – jego cena wzrasta gdy podaż maleje, a popyt rośnie.

Ceny złota bezustannie się zmieniają, istnieje więc możliwość osiągnięcia zysku poprzez sprzedaż, gdy jego cena wzrasta. Natomiast kiedy jego cena na światowych rynkach cena spada, można je ponownie zakupić. Większość analityków finansowych przewiduje, że ceny kruszcu po chwilowym spadku będą rosły. Rynek złota jest w nieprzerwanym ruchu, nie ma na nim zastojów. Złoto jest kruszcem wydobywanym z naturalnych pokładów i na cenę wpływa także fakt, że występuje w ograniczonych zasobach. Jedyne co nie maleje, to zapotrzebowanie na złoto !

Na dzień dzisiejszy nie ma lepszej możliwości nabycia tego waloru niż Program Emgoldex !

Przyłącz się do zespołu 600 ludzi w Polsce , którzy zaufali firmie Emgoldex i już zarabiają 3500 – 7000 EUR w złocie miesięcznie w sposób cykliczny !

sposób myslenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ak1

ak1

ak1

Translator